นายกชมรมฯ ร่วมประชุมศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ชาญณรงค์  พุ่มบ้านเช่า นายกชมรมศิษย์สัมพันธ์วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล ได้เข้าร่วมประชุมศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล ครั้งที่ 2/53 ณ โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดโดย งานศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานศิษย์สัมพันธ์และการจัดงานคืนสู่เหย้ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2553 ต่อไป

ภาพ เตริกส์ ศิษย์สัมพันธ์มหิดล/เรื่อง ชาญณรงค์

Advertisement

กันยายน 7, 2010 at 2:59 ใส่ความเห็น

ขอเชิญศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมกีฬาหูหนวกสัมพันธ์ ครั้งที่ 8

ชมรมศิษย์สัมพันธ์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาัลัยมหิดล ขอเชิญศิษย์เก่าและคณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาัลัยราชสุดา มหาวิทยาัลัยมหิดลทุกท่านร่วมให้กำลังและร่วมชมการแข่งขันสวนดุสิต-ราชสุดา กีฬาหูหนวกสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ในวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2553    ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว โดย ชาญณรงค์

กันยายน 2, 2010 at 2:59 ใส่ความเห็น

ศิษย์สัมพันธ์วิทยาลัยราชสุดา ขอแสดงความยินดีกับน้องแพตตี้ RS#1

ในนามชมรมศิษย์สัมพันธ์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาัลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับน้องพันธกานต์  ออนกิจ (แพตตี้ RS#1) ที่ได้รับรางวัล MiSs PoppULA Vote และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวทีประกวด MU Freshy Boy & Girl 2010 (ดาว-เดือน มหาวิทยาัลัยมหิดล ปี 2553) และขอยกย่องให้น้องแพตตี้ เป็นศิษย์ผู้สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาัลัยมหิดล อีกคนหนึ่งด้วย

ข่าว/ภาพ โดย ชาญณรงค์

กันยายน 2, 2010 at 2:59 ใส่ความเห็น

โครงการจัดตั้งหอประวัติวิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล

เรียน  สมาชิกชมรมศิษย์สัมพันธ์วิทยาลัยราชสุดาทุกท่าน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แ่ห่งการพระราชทานสร้อยพระนาม “ราชสุดา” ชมรมศิษย์สัมพันธ์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีความคิดว่าควรจะจัดตั้งหอประวัติวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาัลัยมหิดล เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงเอกสาร วัตถุสิ่งของ ที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติและพัฒนาการของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาสำหรับคนพิการแห่งแรกของประเทศไทยนั้นเอง

สำหรับสิ่งที่อยากฝากถึงสมาชิกชมรมฯ ทุกท่านนั้น อยากให้ทุกท่านเสนอความคิดเห็นว่าหอประวัติของเรานั้น ควรจะเป็นอย่างไร เชิญแสดงความคิดเห็นได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

๑. ทางอีเมลส์ถึง นายกชมรมฯ ha_hi_kung@hotmail.com  หรือ opcpb@mahidol.ac.th หรือ  rsmu_beam@windowslive.com

๒.  แสดงความคิดเห็นผ่านการ comment ในเว็บบล๊อก ชมรมฯ แห่งนี้

๓. หรือส่งเป็นจดหมายมาที่ นางสาวพนิตา โพธิ์เย็น ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล เลขที่ 111 หมู่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ทางชมรมฯ จะได้นำความคิดเห็นของทุกท่านรวบรวมเพื่อนำเสนอให้กับวิทยาลัยราชสุดา เพื่อจัดทำโครงการจัดตั้งหอประวัติฯ ดังกล่าวต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมฯ/ชาญณรงค์ รายงาน

สิงหาคม 3, 2010 at 2:59 1 ความเห็น

ชมรมศิษย์สัมพันธ์ราชสุดา ชื่นชมแสตนด์เชียร์น้องปี 1 วรส

เมื่อบ่ายของวันที่ 3 กรกฏาคม 2553 ที่ผ่านมา  นายกชมรมศิษย์สัมพันธ์วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับการแสดงแสตนด์เชียร์ของน้อง ชั้นปีที่ 1 โดยพี่ๆ วิทยาลัยราชสุดาทุกคนได้ร่วมกันบูมมหิดล เป็นการชื่นชมน้องๆ ปี1 และชาวราชสุดาทุกคนได้ร่วมกันยืนร้องเพลงสร้อยพระนามราชสุดา ในวันดังกล่าวด้วย

กรกฎาคม 22, 2010 at 2:59 1 ความเห็น

ชมรมศิษย์สัมพันธ์วิทยาลัยราชสุดา แสดงความยินดีกับบัณฑิต

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฏาคม  2553 ชมรมศิษย์สัมพันธ์วิทยาลัยราชสุดา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา จำนวนทั้งสิ้น 5 คน โดยเป็นมหาบัณฑิต 2 คน และบัณฑิต 3 คน ใครเป็นใคร สามารถดูได้ที่ประมวลรูปภาพข้างล่างเลยครับ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมศิษย์สัมพันธ์วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล

กรกฎาคม 9, 2010 at 2:59 ใส่ความเห็น

ถึง น้องใหม่วิทยาลัยราชสุดาทุกคน

ในนามของศิษย์สัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา ขอต้อนรับน้องๆ ทั้ง ๑๓ คน อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง น้องๆ จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย เชื่อได้ว่าไม่เคยได้สัมผัส น้องๆ จงภาคภูมิใจที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโลกที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวราชสุดา ขอให้น้องๆ จงภูมิใจในความเป็นลูกราชสุดา และจงผดุงเกียรติยศและศักดิ์ของชาวราชสุดาแห่งมหิดลนี้ไว้ ตราบนานเท่านาน

โชคดีจงเป็นของน้องๆ ทุกคน

พี่บีมเองหละ

กรกฎาคม 6, 2010 at 2:59 ใส่ความเห็น

กลับมาอัพเดรตเรื่องราวชาวราชสุดาแล้วนะครับ

เรียน สมาชิกศิษย์สัมพันธ์วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดลทุกท่าน

ห่างหายกันไปนานเลยนะพวกเราชาวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันราชสุดา ตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่แล้วนะครับ เป็นน้องหลักสูตร ศศ.บ.(ล่ามภาษามือไทย) รุ่นแรก แต่นับเป็นรุ่นที่ ๔ ของพวกเราชาวล่ามราชสุดา มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ คน
ซึ่งทางศิษย์สัมพันธ์ได้เข้าพบปะน้อง ๆ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งในช่วงเวลาเย็น เพื่อให้น้องๆ ได้อุ่นใจว่าพวกเราชาวศิษย์สัมพันธ์ราชสุดา ยังมีกันคอยดูแลกันและกันอยู่ รอคอยการพัฒนาทางด้านข่าวสารของพวกเรากันนะคับ

ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า

มิถุนายน 16, 2010 at 2:59 2 ของความคิดเห็น

งานรับน้องใหม่วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล

ถึง สมาชิกศิษย์สัมพันธ์ราชสุดาทุกท่าน

      ไม่ได้เจอกันเสียนานเลยนะพวกเรา มาวันนี้อยากไปนำเสนอข่าวสารที่เงียบหายกันไป วันนี้กลบมาเริมงานรับน้องใหม่ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี ๒๕๕๓ ปีนี้วิทยาลัยราชสุดาของเรา มีน้องใหม่เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาล่ามภาษามือไทย โดยครั้งนี้มีน้องใหม่จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ คน ที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ในรั้วม่วง-ชมพู ของเรา

       จึงอยากขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของเรา ชาวราชสุดาทุกท่านร่วมกันยินดีต้องรับน้องใหม่ทุกคนที่จะมา โดยติดตามกำหนดการได้ที่เว็บบล๊อกของเราได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                                                                                                                                                      นายกชมรมศิษย์สัมพันธ์ราชสุดา

พฤษภาคม 12, 2010 at 2:59 1 ความเห็น

ขอความกรุณาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันราชสุดา ส่งอีเมลส์เพื่อการติดต่อ

เรียน       ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยราชสุดา ทุกรุ่นทุกหลักสูตร ทุกท่านเพื่อทราบ

                ขอความกรุณาท่านได้จัดส่งอีเมลส์ของท่านหรือของเพื่อนร่วมรุ่นที่ท่านได้ติดต่อกันอยู่ในปัจจุบันมายัง ชมรมศิษย์สัมพันธ์เพื่อความสะดวกในการส่งข่าวสารและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ โดยให้ส่งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด ชื่อหลักสูตรที่ท่านศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชื่อรุ่นและปี พ.ศ.ที่ท่านสำเร็จการศึกษามายังที่อยู่อีเมลส์ดังต่อไปนี้ ทางใดทางหนึ่ง โดยส่งมาที่ ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า (บีม) opcpb@staff2.mahidol.ac.th       หรือ  ha_hi_kung@hotmail.com           ขอขอบคุณศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบันทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนวิทยาลัยราชสุดาอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน

                                       ชาญณรงค์  (บีม) ศศ.บ.(หูหนวกศึกษา) รุ่น2/2551

 

กุมภาพันธ์ 12, 2010 at 2:59 1 ความเห็น

Older Posts


หมวดหมู่

  • Blogroll

  • Feeds